arrow_back

இருப்பதிலேயே சிறந்த பொம்மை வீடு

மூசிக்கு கட்டுவதும், பொருட்களை உருவாக்குவதும் பிடிக்கும். இருப்பதிலேயே சிறந்த ஒரு வீட்டைக் கட்டவேண்டுமென கனவு காண்கிறான்.