arrow_back

மேகனும் உயிர்ப் பாலமும்

மேகனும் உயிர்ப் பாலமும்

Livingson Remi


License: Creative Commons
Source: StoryWeaver (storyweaver.org.in)

மேகங்களின் உறைவிடம் தொடரின் இறுதிப் பகுதியில் மேகனும் ஃபிரிட்ஸும் இளவரசியும் வினோதமான ஒரு இடத்தில் சிக்கிக்கொண்டனர். அங்கே வேர்களால் ஆன பாலங்கள் இருந்தன. விசித்திரமான கிளை மனிதர்கள் கடினமாக உழைத்துக் கொண்டிருந்தனர். மேகனும் ஃபிரிட்ஸும் வீட்டிற்குத் திரும்பிச் செல்வார்களா?