arrow_back

நீலுவும் அதிசய அச்சு இயந்திரமும்

நீலுவும் அதிசய அச்சு இயந்திரமும்

Ramki J


License: Creative Commons
Source: StoryWeaver (storyweaver.org.in)

நீலு உயிரினங்களை நேசிப்பவன். கொல்கத்தா நகர வீதிகளில் காயமடைந்த குதிரை ஒன்றைப் பார்த்தபோது அதற்கு உதவ நினைக்கிறான். அதன்பின் விரும்பியவற்றை எல்லாம் அச்சிட உதவும் முப்பரிணாம அச்சிடுதலைப் பற்றி அறிகிறான் நீலு. தட்டுகள், கோப்பைகள், பென்சில்கள், ஏன் எதிர்காலத்தில் குதிரையின் குளம்புகளைக்கூட அச்சிட முடியும்! காயமடைந்த உயிரினங்கள் நல்லபடி வாழ தொழில்நுட்பத்தால் உதவமுடியுமா?