arrow_back

சுவற்றில் ஏன் ஓட்டை இருக்கிறது?

சுவற்றில் ஏன் ஓட்டை இருக்கிறது?

Vetri | வெற்றி


License: Creative Commons
Source: StoryWeaver (storyweaver.org.in)

”சுவற்றில் ஏன் ஒட்டை இருக்கிறது” என்று லுங்கிசா கேட்கிறான். பல சுவாரசியமான பதில்கள் கிடைத்தபின்னும், தொடர்ந்து கேட்டுக்கொண்டே இருக்கிறான்...