arrow_back

தொல்லை கொடுக்கும் தொல்லை

என் நாயைப் பார்த்தீர்களா? அவள் பெயர்தான் தொல்லை. பார்க்க பந்து போல உருண்டை, காதுதான் ஒன்று இல்லை.